မဂၤလာပါ ေရႊကာစီႏိုမွ ၾကိဳဆိုပါတယ္ ခင္ဗ်ာ……

တစ္ကမၻာလံုးရွိေရႊျမန္မာမ်ားႏွင့္အတူအြန္လိုင္းေပၚတြင္ ရွမ္းကိုးမီးႏွင့္အျခားေသာကာစီႏိုဂိမ္းမ်ားစြာကိုစိတ္ၾကိဳက္၀င္ေရာက္ေဆာ့ကစားႏိုင္ပါသည္။

ေရႊကာစီႏို၏ ဂိမ္းမ်ားအားလံုးတြင္ Mersenne Twister Algorithm အသံုးျပဳထားေသာ Random Number Generation နည္းစနစ္ကိုအသံုးျပဳထားေသာေၾကာင့္ ေရႊကာစီႏိုသည္ အျခားေသာကမၻာအဆင့္မွီကာစီႏိုဂိမ္းမ်ားထပ္တူယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာကစားႏိုင္ေၾကာင္းအာမခံပါသည္။
ေရႊကာစီႏိုဂိမ္းမ်ားအားလံုးကိုလည္း (RNG) Gaming Certification lab မွ Audit ၀င္ၿပီးလက္ခံအသိအမွတ္ျပဳေပးထားပါသည္။

 • ရွမ္းကိုးမီး

  တစ္ကမၻာလံုးရွိေရႊျမန္မာမ်ားႏွင့္အတူအြန္လိုင္းေပၚတြင္ ရွမ္းကိုးမီးႏွင့္အျခားေသာကာစီႏိုဂိမ္းမ်ားစြာကိုစိတ္ၾကိဳက္၀င္ေရာက္ေဆာ့ကစားႏိုင္ပါသည္။ဤရွမ္းဂိမ္းသည္ကစားသမားအခ်င္းခ်င္း (Player to Player)

  ကစားရေသာဂိမ္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္တိက်မွ်တစြာကစားႏိုင္ေသာဂိမ္းျဖစ္ပါသည္။

  ေရႊကာစီႏို၏ ဂိမ္းမ်ားအားလံုးတြင္ Mersenne Twister Algorithm အသံုးျပဳထားေသာ Random Number Generation နည္းစနစ္ကိုအသံုးျပဳထားေသာေၾကာင့္ ေရႊကာစီႏိုသည္ အျခားေသာကမၻာအဆင့္မွီကာစီႏိုဂိမ္းမ်ားထပ္တူယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာကစားႏိုင္ေၾကာင္းအာမခံပါသည္။ ေရႊကာစီႏိုဂိမ္းမ်ားအားလံုးကိုလည္း (RNG) Gaming Certification lab မွ Audit ၀င္ၿပီးလက္ခံအသိအမွတ္ျပဳေပးထားပါသည္။

 • Roulette

  1 1 1 1

  Roulette ကစားနည္းမ်ဳိးစံုကိုလည္းမိမိတို႔စိတ္ၾကိဳက္ေရႊးခ်ယ္ကစားႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္တစ္ကမၻာလံုးအခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီရလဒ္တစ္ခုထည္းထြက္ရွိေသာ Live Roulette ဂိမ္းအားလည္းကစားႏိုင္ပါသည္။

 • Slots Game

  1 1

  Slot ဂိမ္းစိတ္၀င္စားသူမ်ားအတြက္ Pirate slot ႏွင့္ Fruity Slot တို႔ရွိပါသည္။

 • Video Poker

  1

  Poker ၀ါသနာပါသူမ်ား Video Poker ကစားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။    

 • Black Jack

  1

  Black Jack ၀ါသနာပါသူမ်ားလည္းကစားႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးထားပါသည္။

 • Spin the wheels

  1 1 1

  Spin the wheels ကစားနည္းမ်ဳိးစံုကိုလည္းမိမိတို႔စိတ္ၾကိဳက္ကစားႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ထို႔အျပင္တစ္ကမၻာလံုးအခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီရလဒ္တစ္ခုထည္းထြက္ရွိေသာ Live Spin ဂိမ္းအားလည္းကစားႏိုင္ပါသည္။

 • Bingo

  1

  Bingo ၀ါသနာရွင္မ်ားအတြက္ Bingo ဂိမ္းအားလည္းထည့္သြင္းေပးထားပါသည္။

ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ Download/Install ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္

မိမိကိုယ္ပိုင္ email အေကာင့္ျဖင့္ signup ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္

Signup here ေနရာတြင္ နိပ္ပါ

Real Points ျဖည့္မည္ဆိုပါက မိမိ၀ယ္ယူထားေသာ ကဒ္အားခဲျခစ္ၿပီးရရွိေသာ pin code အား add points ေနရာကိုနိပ္ပါ (enter points code) အားရုိက္ထည့္ၿပီး ok ကိုႏုိပ္ပါ။ မိမိ၀ယ္ယူထားေသာ ပမာဏအတိုင္း Points မ်ားရရွိပါမည္။

မိမိ၏သူငယ္ခ်င္းအားေငြလြဲမည္ဆိုပါက friend name ေနရာတြင္တိက်မွန္ကနု္စြာအမည္ ကိုရုိက္ထည္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ ေငြလြဲလိုက္ၿပီဆိုပါကအလြဲခံရသူ၏ email ထဲတြင္ redeem code ရရွိပါမည္ ထိုကုဒ္္နံပါတ္ရိုက္ထည္မွသာလြဲလိုက္ေသာေငြမ်ားရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။

Refund ကိုႏိုပ္ပါ (အနည္းဆံုးတစ္ေသာင္း) Refund Point ရိုက္ထည္ၿပီး Refund button ကိုႏိုပ္ပါ။ ဆက္သြယ္ရန္.
PH-----------,
Viber--------------,
Gtalk-------------,
skype----------,
facebook--------,
လိပ္စားမ်ားရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။

It's time for some reel fun! shwecasino.com's gigantic collection of free online casino games, including slot casino games, casino table games, casino blackjack games and so much more. Shew Casino is a cool casino spot to play your games of desire

It's time for some reel fun! shwecasino.com's gigantic collection of free online casino games, including slot casino games, casino table games, casino blackjack games and so much more. Shew Casino is a cool casino spot to play your games of desire

It's time for some reel fun! shwecasino.com's gigantic collection of free online casino games, including slot casino games, casino table games, casino blackjack games and so much more. Shew Casino is a cool casino spot to play your games of desire

It's time for some reel fun! shwecasino.com's gigantic collection of free online casino games, including slot casino games, casino table games, casino blackjack games and so much more. Shew Casino is a cool casino spot to play your games of desire